Regler & Viktklasser

OBS! Svenska Armsportförbundet har valt att gå ur World Armwrestling Federation (WAF) under 2019. Det innebä...

Sociala medier

(På grund av att Facebook kraftigt begränsat möjligheten att visa innehåll från Facebookgrupper/-sidor på exte...