Köpvillkor

For customers outside of Sweden, click here! Köpvillkor - Endast för svenska kunder Allmänna villkor: Vi tillåter i normala fall endast beställningar från personer i myndig ålder 18 år och uppåt. Om det uppdagas att ett köp genomförs i strid med detta villkor, så förbehåller vi oss rätten att avbryta köpet utan föregående varning. Utförd beställning är bindande och

Integritetspolicy

Vilka vi är? Du kan läsa mer om företaget här! - Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem - Kontaktformulär De uppgifter du anger vid kontakt med oss sparas enbart för att kunna följa upp kontakten med oss. Dessa uppgifter skickas aldrig vidare utan ditt uttryckliga samtycke. Vid de fall du som kontaktar oss vill