Köpvillkor

For customers outside of Sweden, click here! Köpvillkor - Endast för svenska kunder Allmänna villkor: Vi tillåter i normala fall endast beställningar från personer i myndig ålder 18 år och uppåt. Om det uppdagas att ett köp genomförs i strid med detta villkor, så förbehåller vi oss rätten att avbryta köpet utan föregående varning. Utförd beställning är bindande och