Viktklasser & Ålderskategorier

Här nedan kommer ett sammandrag över de officiella viktklasserna och ålderskategorierna som används på tävlingar som håller internationell och nationell standard i enligt med vad som är fastställts av World Armwrestling Federation (WAF). Först kommer en översikt över de ålderskategorier som används. SENAST UPPDATERAD: 2019-01-10 ÅLDERSKATEGORIER (MÄN & KVINNOR) SUB JUNIOR – Upp till 15år JUNIOR-18 – Upp till 18år JUNIOR-21