WAF->PAL->URPA – Lite tankar från en medelmåttig armbrytare med höga ambitioner!

Det här min första krönika någonsin. Jag brukar engagera mig, men brukar sällan använda "pennan" för att engagera mig i frågor. Men då Svenska Armsportförbundet kallat till ett extra årsmöte inom kort för att ta beslut om eventuellt utträde ur världsförbundet WAF, så kan jag inte hålla mig. Nu är jag inte i en position