fbpx
Du är här
Startsida > Butik > Köpvillkor

Köpvillkor – Endast för svenska kunder

For customers outside of Sweden, click here!
Allmänna villkor:

 • Vi tillåter i normala fall endast beställningar från personer i myndig ålder 18 år och uppåt. Om det uppdagas att ett köp genomförs i strid med detta villkor, så förbehåller vi oss rätten att avbryta köpet utan föregående varning.
 • Utförd beställning är bindande och du som kund är således skyldig att erlägga betalning för din order. Om du ångrar ditt köp, så bör du kontakta oss snarast.
 • Du som kund är skyldig att lämna korrekta uppgifter för att vi ska kunna genomföra din beställning. Armsport.nu kan aldrig hållas ansvarigt för att kund lämnat felaktiga uppgifter.
 • Vi polisanmäler eventuella bedrägerier eller försök till bedrägerier.
 • Armsport.nu förbehåller sig rätten att när som helst neka beställningar från kunder.
 • Armsport.nu förbehåller sig rätten att avstå från att uppfylla en beställning om det finns misstanke om brottslighet eller oriktigt förfarande.

Personuppgifter:

Genom att godkänna våra villkor så intygar du att du är införstådd med och godkänner att:

 • Armsport.nu får spara de uppgifter som du angett i samband med beställningen.
 • Uppgifterna sparas av administrativa skäl och används för att genomföra din beställning samt för att förenkla hanteringen vid eventuellt kommande beställningar.
 • Uppgifterna sparas för att kunna upprätthålla de åtaganden som ställs på företaget enligt Konsumentköplagen samt Lagen om distansavtal.

Armsport.nu förbinder sig i och med dessa villkor att uppgifterna sparas på ett säkert sätt och att dessa uppgifter aldrig kommer att delas med tredje part.

Information om ångerrätt enligt Lagen om distansavtal (gäller endast privatpersoner):

 • Du som köpare äger rätt att från dagen efter att beställningen/produkten mottagits, ångra ditt köp inom 14 dagar.
 • Du som köpare är skyldig att stå för kostnaden för returfrakten.
 • För att utnyttja din ångerrätt enligt Lagen om distansavtal, så krävs det att du kontaktar oss INNAN du skickar tillbaka produkten/-erna. Använd då vårt »formulär här« för att ångra ditt köp.
 • Utnyttjande av ångerrätten kan endast ske om varan är oanvänd, i obruten förpackning samt är oskadad. Ångerrätten gäller ej en vara vars förpackning är bruten/öppnad, då den av hygieniska skäl inte kan säljas vidare.
 • Återbetalning av inskickad produkt, sker efter kontroll av densamma. Om produkten är i samma skick som vid köpets genomförande, så sker återbetalning till köparens bankkonto inom 14 dagar.
 • Ångerrätten enligt ovanstående lag, gäller ej beställningar med ett ordervärde under 400kr, vilket också framgår i ovannämnda lag.

Reklamation & Garanti:

 • Vi lämnar ingen specifik garanti på våra produkter, utan hänvisar istället till den lagstadgade reklamationsrätten (se nedan).
 • Vid eventuella fel på en produkt så tillämpar vi Konsumentköplagens reklamationsrätt som gäller i 3 år från köpets genomförande. Konsumentköplagen hittar du här: Konsumentköplagen
 • Om en produkt är trasig vid mottagande och felet är ursprungligt och inte beror på en transportskada så ska du kontakta oss INNAN du skickar tillbaka produkten. Detsamma gäller om en produkt går sönder efter mottagandet och felet inte beror på felaktig användning. Använd då vårt »formulär här« för att reklamera den felaktiga produkten.
 • Om en reklamerad vara visar sig ha ett fel som är orsakat av felaktig användning eller skada genom yttre våld, så kommer du som kund att debiteras en felsöknings- och hanteringsavgift om minst 495 SEK.
 • Läs gärna igenom Konsumentverkets guide för reklamationsärenden som du hittar här: Reklamera fel på vara eller tjänst. Du hittar ytterligare information här: Hallå Konsument – Konsumentköplagen.
 • Vi följer alltid gällande lagar och regler för reklamationsrätten och vi följer såklart ARN:s rekommendationer vid en eventuell tvist. Vill du klaga hos ARN, så kan du göra det på ARN:s webbplats.
 • Transportskador skall alltid reklameras till det fraktföretag som levererat försändelsen, vilket framgår på fraktetiketten.

Leveransvillkor:

 • När betalning är mottagen, så skickas din beställning vanligtvis inom 1-2 arbetsdagar. Därutöver tillkommer en leveranstid på ca 1-3 arbetsdagar (beroende på vilken adress försändelsen ska skickas till).
 • Vi skickar beställningar under alla helgfria vardagar (måndag – fredag). Det innebär att om du lägger en beställning under en helgdag, så skickas din beställning först under nästkommande vardag.
 • I normala fall så sker leverans till dig som kund inom 2-5 arbetsdagar (beroende på var i Sverige du bor). Vid hög belastning, så kan leveranstiden bli något längre. Leveranstiden inkluderar 1-2 dagars hanteringstid (enligt ovan).
 • Transportskador reklameras direkt till det fraktföretag som använts. Vanligtvis använder vi PostNord, men vi kan även komma att använda andra fraktföretag, vilket framgår av fraktetiketten som finns på försändelsen. Om du hämtat ut din försändelse hos ett ombud, så görs reklamation för transportskada direkt till ombudet. I övriga fall, så kontaktar du fraktföretaget direkt via telefon.
 • Armsport.nu kan aldrig hållas ansvarigt för eventuella leveransförseningar. Kontakta fraktföretaget för frågor om försenad leverans. Om du inte får hjälp, kontakta då oss för assistans.

Priser, moms & Fraktkostnader:

 • Alla priser visas inklusive moms med för närvarande 25% för kunder från Sverige.
 • Fraktkostnad framgår i kassan och varierar beroende på vilka produkter du beställt, mått samt vikt på försändelsen/erna och till vilket land de ska skickas.
 • Vi reserverar oss alltid för eventuella felaktigheter i de priser som visas och det slutliga priset för beställningen kan komma att justeras om det felaktiga priset kraftigt avviker från det korrekta priset. Vi gör såklart allt vi kan för att alltid visa korrekta priser.

* VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA FELSKRIVNINGAR OCH FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT ÄNDRA OVANSTÅENDE VILLKOR UTAN FÖREGÅENDE AVISERING *

Purchase Terms & Conditions – Only applies for customers outside of Sweden

General Terms & Conditions:

 • Vi tillåter i normala fall endast beställningar från personer i myndig ålder 18 år och uppåt. Om det uppdagas att ett köp genomförs i strid med detta villkor, så förbehåller vi oss rätten att avbryta köpet utan föregående varning.
 • Utförd beställning är bindande och du som kund är således skyldig att erlägga betalning för din order. Om du ångrar ditt köp, så bör du kontakta oss snarast.
 • Du som kund är skyldig att lämna korrekta uppgifter för att vi ska kunna genomföra din beställning. Armsport.nu kan aldrig hållas ansvarigt för att kund lämnat felaktiga uppgifter.
 • Vi polisanmäler eventuella bedrägerier eller försök till bedrägerier.
 • Armsport.nu förbehåller sig rätten att när som helst neka beställningar från kunder.
 • Armsport.nu förbehåller sig rätten att avstå från att uppfylla en beställning om det finns misstanke om brottslighet eller oriktigt förfarande.

Personal data:

Genom att godkänna våra villkor så intygar du att du är införstådd med och godkänner att:

 • Armsport.nu får spara de uppgifter som du angett i samband med beställningen.
 • Uppgifterna sparas av administrativa skäl och används för att genomföra din beställning samt för att förenkla hanteringen vid eventuellt kommande beställningar.
 • Uppgifterna sparas för att kunna upprätthålla de åtaganden som ställs på företaget enligt Konsumentköplagen samt Lagen om distansavtal.

Armsport.nu förbinder sig i och med dessa villkor att uppgifterna sparas på ett säkert sätt och att dessa uppgifter aldrig kommer att delas med tredje part.

Information om ångerrätt enligt Lagen om distansavtal (gäller endast privatpersoner):

 • Du som köpare äger rätt att från dagen efter att beställningen/produkten mottagits, ångra ditt köp inom 14 dagar.
 • Du som köpare är skyldig att stå för kostnaden för returfrakten.
 • För att utnyttja din ångerrätt enligt Lagen om distansavtal, så krävs det att du kontaktar oss INNAN du skickar tillbaka produkten/-erna. Använd då vårt »formulär här« för att ångra ditt köp.
 • Utnyttjande av ångerrätten kan endast ske om varan är oanvänd, i obruten förpackning samt är oskadad. Ångerrätten gäller ej en vara vars förpackning är bruten/öppnad, då den av hygieniska skäl inte kan säljas vidare.
 • Återbetalning av inskickad produkt, sker efter kontroll av densamma. Om produkten är i samma skick som vid köpets genomförande, så sker återbetalning till köparens bankkonto inom 14 dagar.
 • Ångerrätten enligt ovanstående lag, gäller ej beställningar med ett ordervärde under 400kr, vilket också framgår i ovannämnda lag.

Complaints & Warranty:

 • We don’t supply any specific product warranty, instead we follow the laws & regulations statued by the European Union. Read more below.
 • We follow the Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights. Read more: Directive 2011/83/EU of the European Parliament.
 • The directive statues that we are obligated to give the customer a complaint time of 2 years from the purchase was made. Although we have chosen to extend this period to 3 years!
 • If a product is broken when received and the fault is originated from the manufacturing process, then you need to contact us BEFORE sending it back to us. The same procedure goes for any fault that is detected AFTER the product is received and the fault didn’t occur due to improper use. To send a complaint use our »contact form«.
 • If a complaint is sent and the faulty product is determined to have broken due to improper use or by external damage, you will be obligated to pay a handling fee that starts from 495 SEK.
 • For more information about your rights as a customer, please see EU Rules – Guarantees and returns.
 • Shipping damages should ALWAYS be handled by the shipping company and we urge you to contact the company which handled the shipping if you notice any damage on the packaging and/or on the products.

Delivery terms:

 • When the payment is received, your order will be handled within 1-2 weekdays. In addition the shipping time will vary from 3-13 weekdays depending on your location.
 • We ship orders all weekdays (monday to friday) with the exception of holidays. If you place an order on a weekend or during a holiday, your order will be handled the first weekday that occurs after the weekend/holiday.
 • Delivery time from when you placed your order depends on your location, but is estimated to be from 5 to 15 weekdays. At times when we are overwhelmed with orders, the delivery time can be extended. The delivery time includes 1-2 weekdays of handling time (see above).
 • Shipping damages should ALWAYS be handled by the shipping company and we urge you to contact the company which handled the shipping if you notice any damage on the packaging and/or on the products.
 • Armsport.nu can never be held responsible for any shipping delays. Contact the shipping company regarding questions about delayed shipping. If you don’t get any help, then please contact us for assistance.

Prices, VAT & Shipping costs:

 • All prices includes VAT 25% if you are a customer from a country inside the European Union.
 • All purchases from customers in countries outside of the European Union (eg Norway) will not be charged VAT at the point of purchase.
 • Instead customers from countries outside of the European Union (eg Norway) will be charged VAT and possibly customs fee from the shipping company (carrier) at the time of the delivery.
 • The customer is always solely responsible for any cost relating to customs and taxes. Armsport.nu Sverige AB will never be responsible for any such costs.
 • Shipping costs is calculated during checkout and is depending on which product you ordered, measurements, weight and the destination of the delivery.
 • Disclaimer! We don’t take any responsibility for any unintentional errors regarding the prices displayed in our store. The final amount to be payed can be adjusted if the faulty price highly deviates from the correct price. We always do everything we can to display correct prices.

* DISCLAIMER! WE TAKE NO RESPONSIBILITY FOR ANY UNINTENTIONAL ERRORS IN THE ABOVE TERMS & CONDITIONS AND WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE THEM AT ANY TIME *

Upp