Uppskattar du Armsport.nu & det innehåll vi erbjuder gratis och annonsfritt?
Webbplatsen bygger på ideellt arbete, men kostar trots allt pengar att driva.

Så stötta oss gärna genom ett köp i vår butik!

Innehåll
Teknik
Regler
Referenser
Externa länkar

Teknik
Armbrytning är en sport som kombinerar styrka, teknik, snabbhet och taktik. När det gäller styrka, så handlar armbrytning främst om statisk styrka med vissa dynamiska moment. Utövarna behöver alltså träna upp förmågan att ”låsa” armen i ett läge för att sedan bryta ned motståndaren. De dynamiska momenten utgörs främst av rörelser i handled (flexion/extension/radial deviation/ulnar deviation) och underarmar (pronation/supination). Den statiska styrkan som krävs, gör att många som styrketränat blir förvånade över hur svaga de är i just armbrytning.

När man utövar armbrytning i tävlingssammanhang så använder man ett speciellt armbrytarbord som följer mått som fastställts av det internationella förbundet (1). Dessa bord är tillverkade för stående armbrytning.
Undantaget från detta är Parasport-tävlingar (för funktionshindrade – eng. Disabled), där sittande bord ibland används. Detta avgörs av vilket fysiskt handikapp de utövande har samt vilken klass de tävlar i. Dessa bord och specifikationer som bestämts av det internationella förbundet gäller däremot inte när man tävlar i World Armwrestling League (2), där helt andra dimensioner på t.ex. armbågsplattor används.

Vid tävlingsbordet så sätter motståndarna ner armbågen (på den tävlande armen) på en s.k. armbågsplatta på bordet. De greppar sedan tag i varandras händer med den tävlande armen med s.k. tum-fattning. Med den icketävlande handen greppar de tävlande tag runt ett speciellt handtag som finns på vardera sidan av bordet. De tävlande måste under hela matchen hålla i detta handtag.
Tävlingsmatcher döms alltid av två stycken domare som har till uppgift att kontrollera att allt går rätt till från startögonblicket till dess att någon av de tävlande vunnit matchen. Den ena domaren är huvuddomare vid bordet och den andra assisterande. Huvuddomaren har som uppgift att rent fysiskt både kontrollera samt rätta till de tävlandes uppgreppning samt position vid bordet inför starten. Den assisterande domaren har som uppgift att genom diverse handgester och muntligen, ge huvuddomaren information om hur de tävlandes startposition ser ut från den motsatta sidan av bordet, som huvuddomaren inte kan se. När huvuddomaren bedömer att alla regler efterlevs, så startar domaren matchen med att säga orden: ”Ready” och därefter ”Go”.
De tävlande ska då försöka få ner motståndarens hand, fingrar eller handled ned till nedslagskudden eller till den nivå där nedslagskudden befinner sig. D.v.s. den tävlande som vinner behöver alltså inte nudda kudden med motståndarens hand, fingrar eller handled, utan det räcker med att den förlorandes hand, fingrar eller handled kommer ned till samma höjdnivå som nedslagskudden har.

Man står alltså upp och bryter (undantaget vissa Parasport-klasser enligt ovan). Deltagarna har möjlighet att begära att få stå på en pall (alt. en upphöjbar ramp som finns som tillval till tävlingsbord). Denna möjlighet har alla deltagare, men används mestadels av personer som pga av sin längd önskar få en bättre höjd på bordet.
Handlederna är raka i starten, men efter domaren givit signal om att matchen ska börja, får man böja på handleden hur mycket man vill. Om man vill få en bra start så ska man tänka på att fingerknogarna ska peka mot motståndaren, vilket gör att motståndarens handled böjs. När man sedan bryter så bryter man med hela kroppen, vilket betyder att överkroppen ska följa med när man bryter. Armen ska också vara nära kroppen eftersom man får mer kraft (hävstångseffekten). Man ska bryta diagonalt mot sin egen axel och inte sidledes, vilket betyder att om man bryter med höger arm så ska man bryta mot vänster axel. Det gör att motståndarens arm blir utsträckt och får svårt att hålla emot.
När en hand eller en del av handen nuddar eller kommer i samma höjd som nedslagskudden så är matchen slut. Man har fyra kuddar på bordet. En nedslagskudde på vardera sidan om bordet samt varsin armbågskudde, där de tävlande har sin armbåge placerad under hela matchen. Totalt fyra kuddar finns då på bordet. Dessa kuddar är flyttbara och ändras beroende på vilken arm som ska användas av de tävlande.

Regler
Det finns många regler att ta hänsyn till i tävlingssammanhang, t.ex. ska de tävlande ha raka handleder vid start, axlarna ska vara parallella med bordet vid startögonblicket och tumfingerknogarna ska vara synliga mm. Alla dessa regler finns specificerade i det internationella förbundets regler som uppdateras med jämna mellanrum.

De tävlande ska alltid lyssna på domaren. Gör man inte det kan man tilldelas en varning eller foul. Om någon av de tävlande bryter mot någon regel innan start eller efter start, så kan domaren utdöma både varning och foul. Foul är den starkare disciplinära åtgärden och två stycken fouls innebär att den tävlande förlorat matchen.
Kan de tävlande inte komma överens om ett grepp innan starten så blir det domarens grepp som avgör. Om någon av de tävlande rör på sina händer eller fingrar under domarens grepp så tilldelas man en foul.
Handen på den icketävlande armen ska alltid ha kontakt med handtaget som finns på vardera sida om bordet för de tävlande. Om någon av de tävlande släpper taget om handtaget, så utdöms en foul. De tävlande får under pågående match röra sina armbågar fritt på armbågskudden. Men om någon av de tävlande lyfter armbågen från kudden eller flyttar armbågen utanför ”kudd-ramen”, så utdöms foul.
I tävlingar som följer World Armwrestling Federations regler, så används ett system som kallas ”Double Elimination”. D.v.s. om en tävlande har förlorat en match, så har man fortfarande chansen att ta sig till final i en s.k. förlorar-pool.
Förlorar man däremot en andra match, så är man ute ur tävlingen. Dessa regler gäller endast ”formella” tävlingar som på något sätt är sanktionerade av det internationella förbundet eller av annan anledning följer det internationella förbundets regler. Andra icke-förbundssanktionerade tävlingar kan alltså ha ett annat upplägg på tävlingsformen.

Referenser
1. ^ IFA:s Officiella regler & Viktklasser
2. ^ World Armwrestling League

Externa länkar
Svenska Armsportförbundet (SAF)
International Federation of Armwrestling (IFA)