Uppskattar du Armsport.nu & det innehåll vi erbjuder gratis och annonsfritt?
Webbplatsen bygger på ideellt arbete, men kostar trots allt pengar att driva.

stötta oss gärna genom ett köp i vår butik!

Hej.
Tack för ditt intresse av att ingå i vårt nätverk av armbrytare för Armbrytningsevent.
Vi söker Armbrytare i hela Sverige som är intresserade av uppdrag för att delta på olika typer av evenemang där uppdragsgivaren, mot betalning, erhåller instruktör/er och armbrytarbord för att ge sina deltagare en möjlighet att prova på armbrytning under trygga & kontrollerade former.
Vi är precis i uppstarten av detta projekt, så vi har i nuläget inte några aktiva förfrågningar. Däremot så har vi märkt av ett stort intresse för detta tidigare och har också genomfört ett antal sådana uppdrag i egen regi. Tanken är att bilda ett nätverk av armbrytare över hela landet, som finns tillgängliga när sådana uppdrag dyker upp. Det här alltså en chans att tjäna pengar på den sport som du älskar.
Vi kommer då att fungera som förmedlare av uppdraget och hjälpa uppdragsgivare att komma i kontakt med just dig. Vi godtar inga uppdrag där uppdraget innebär att deltagarna är berusade. Om uppdraget t ex gäller en fest, bröllop osv, så kommer vi alltid ställa krav på uppdragsgivaren att uppdraget ska utföras innan festligheterna påbörjas eller i så tidigt skede som möjligt vid t ex fester osv.
Vår webbplats är välbesökt och vi får förfrågningar med jämna mellanrum, men har inte alltid kunnat åta oss dessa uppdrag, vilket vi nu hoppas på råda bot på. Vi kan såklart inte garantera att alla får uppdrag, frekvensen på uppdrag eller att detta kommer att bli lyckat, men någonstans måste man börja. 🙂
Vid intresseanmälan, så kommer vi att registrera er på en lista där vi kommer att matcha er mot uppdragsgivares önskemål om plats för evenemangen.
Så vill just du delta på resan mot att göra sporten mer tillgänglig för gemene man och samtidigt få betalt för den tid du lägger ned, så kontakta oss via länken nedan.

Vilka krav ställer vi då på dig som vill ingå i nätverket?
– Du ska ha lätt för att instruera och på ett lättförståeligt sätt kunna visa människor hur sporten utövas.
– Du ska vara pålitlig, hålla de tider osv som gjorts upp och självklart prioritera ett uppbokat uppdrag framför annat.
– Vara flexibel och serviceinriktad för att i möjligaste mån tillgodose uppdragsgivarens önskemål.
– Du ska ha goda kunskaper inom sporten och väl insatt i hur man på ett tryggt och säkert sätt avvärjer ev. risk-/skadelägen för deltagare.
– Du måste ha tillgång till minst ett armbrytarbord, då tjänsten bygger på att man både hyr instruktör och armbrytarbord.
– Du måste ha körkort & tillgång till bil, för att transportera dig själv, armbrytarbord samt ev. ytterligare instruktörer till uppdragen 🙂
– Du ska kunna läsa, skriva, förstå samt tala svenska flytande.

OBS! Du som uppdragstagare/instruktör och ev. medhjälpare ansvarar alltid själva för att betala in ev. skatter & avgifter. Betalningen för bokningsavgiften samt avgiften för själva genomförandet sker alltid direkt från beställaren till dig som uppdragstagare enligt vad ni kommit överens om. Det existerar inget anställningsförhållande mellan Armsport.nu (Armsport Sverige AB) och dig som uppdragstagare.

Vi behöver följande information vid intresseanmälan:

  • Ditt fullständiga namn:
  • Telefonnummer som du kan nås på:
  • Klubbtillhörighet:
  • Antal aktiva år inom sporten:
  • Skriv gärna en kort sammanfattning om dig själv samt dina kunskaper inom sporten:

Kopiera gärna listan ovan och skicka sedan mejl till oss på följande e-postadress:
event@armsport.nu
Vi uppskattar om du skriver ”Intresseanmälan” i ämnesraden.